Nadanie XI Drużynie Harcerskiej imienia ks. Edwarda Kwaśnika
   Uroczystość Nadania Imienia Bohatera 11 Drużynie Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w Lubatowej
„Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga”


   

Pod tym słowami wiersza Marii Konopnickiej pt „Ojczyzna” 15 września  2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zamykająca Kampanię „Bohater” i nadająca 11 Drużynie Harcerskiej, działającej przy naszej szkole imię ks. Edwarda Kwaśnika. W tym dniu Drużynowy z rąk Komendanta Hufca Krosno hm. Jana Borka odebrał Akt Nadania Imienia.

Na tę ważną dla naszej drużyny ceremonię składała się Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Lubatowej w intencji Bohatera  ks. Edwarda Kwaśnika oraz Drużyny przyjmującej jego imię. Mszę celebrował Kapelan Hufca ZHP Krosno o. hm. Patryk Jankiewicz wraz z ks. prałatem Stanisławem Siarą.

Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej, gdzie rozpoczęła się właściwa część wydarzenia. Po powitaniu zebranych gości przez drużynowego pwd. Krzysztofa Matusika odbył się apel harcerski.  Gdy drużynowy K. Matusik zameldował drużyny gotowe do Uroczystości Nadania Imienia został odczytany Wyjątek z rozkazu Komendanta Hufca.

W dalszej części wydarzenia wszystkich zebranych gości zaproszono na część artystyczną przygotowaną przez harcerzy 11 Drużyny Harcerskiej pod opieką drużynowego Krzysztofa Matusika  oraz założycielki drużyny druhny Ewy Staroń. W programie zamieszczone elementy biografii  ks. Edwarda Kwaśnika, twórczość bohatera, zapiski z dokumentów państwowych  przeplecione wierszami i pieśniami patriotycznymi.  Na  zakończenie można było usłyszeń „Hymn o patronie”, której autorami słów byli harcerze naszej drużyny.

Po części artystycznej nie mogło zabraknąć słów podziękowań dla darczyńców, zaproszonych gości i  przyjaciół drużyny. Drużynowy dziękował osobom, które zaszczyciły nas swoją obecnością: Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój Panu Witoldowi Kocajowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Iwonicz – Zdrój Panu Józefowi Sowińskiemu, Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Iwonicz – Zdrój Panu Marcinowi Zającowi, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lubatowej Panu Jerzemu Staroniowi, Z-cy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubatowej Panu Jerzemu Sroce, Dyrektor GOK Iwonicz – Zdrój Pani Dorocie Świstak, Komendantowi Hufca ZHP Krosno hm. Janowi Borkowi, Prezesowi OSP Lubatowa Druhowi Stanisławowi Jakiele, Kapelanowi Hufca ZHP Krosno o. hm. Patrykowi Jankiewiczowi, ks. prałatowi Stanisławowi Siarze, dawnemu dziekanowi i proboszczowi dukielskiemu, przyjacielowi ks. Kwaśnika, Wikariuszowi Parafii Lubatowa ks. Wojciechowi Bolanowskiemu, Panu Adamowi Kwaśnikowi, który przyjechał do nas z Huty Komorowskiej wraz z małżonką, synem, synową oraz wnukiem, a także delegacjom Drużyn Hufca Krosno: 2 DH „Mimo wszystko” im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” z Krosna, 6 DH „Iskra” im. por. Władysława Barana „Bekasa” z Dukli, 12 DH „Północ” im. Zawiszy Czarnego z Rymanowa, 13 DSH „Delta” im. J. Grzesiaka „Czarnego” z Krosna, 14 DH „Watra” z Równego, 19 DH „Invictus” im. J.Piłsudskiego z Jaszczwi, 20 DH „Pagoda” im. Hm. Stanisławy Urbanek z Korczyny, 16 GZ „Słoneczne Promyczki” z Lubatowej

Zobacz więcej zdjęć

Ewa Staroń    2018-09-15  


Google
internet splubatowa.pl
- Jasiu, powiedz mi - pyta ojciec - Co zrobiliście dzisiaj na lekcji matematyki?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika - pada odpowiedź.
- Coś takiego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy go! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...