Zmęczenie, radość i zabawa- wszystko dla uczczenia Niepodległej.
   Dnia 8 listopada 2018 r. odbył się Rajd Pieszo - Rowerowy dla uczczenia Niepodległej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

   

Wzięło w nim udział 53 uczestników. Rowerzyści mieli do pokonania trasę o łącznej długości 27 km, wiodącą przez Lubatowę, Lubatówkę, Rogi, Iwonicz, Iwonicz Zdrój, Przymiarki a piechurzy pokonali trasę 15 km, wiodącą przez Lubatowę - Nowsie, Iwonicz Zdrój, Przymiarki. Opiekę nad rowerzystami sprawowała pani Jolanta Zięba a nad piechurami pani Renata Stanisz oraz pani Grażyna Matusik.


Głównym zadaniem rajdu  było przede wszystkim oddanie hołdu tym, którzy 100 lat temu wywalczyli Polskę niepodległą jak również sprzyjał poznawaniu walorów przyrodniczych i turystycznych naszego regionu oraz był zachętą dla młodzież do aktywnego i wolnego od używek sposobu spędzania czasu wolnego.


Wszyscy uczestnicy Rajdu spotkali się na wspólnym ognisku na Przymiarkach. Był czas na śpiew patriotycznych pieśni, zabawy i wspólne rozmowy. Wszyscy wesoło spędzili ten piękny listopadowy dzień.


Serdeczne podziękowania składamy pani Agnieszce Szczęsnej oraz panu Marcinowi Zającowi za pomoc w organizacji tej imprezy.


J. Zięba    2018-11-09  


Google
internet splubatowa.pl
Autor w tym wierszu ukazuje nam swoje wnętrze i mówi, że jest mu niedobrze.