Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej „ Strofy o Ojczyźnie”
    Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Jan Kasprowicz


   

W ramach  wspólnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa w Kraczkowej 20.11.2018r., zorganizowała Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Były to chwile refleksji, zadumy, osobistych przeżyć wywołane przez brzmienie pięknych strof o Ojczyźnie. Celem rywalizacji było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży polskiej poezji patriotycznej, kształtowanie indywidualnego rozumienia pojęcia „ojczyzna” oraz rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Marta Górecka ,Julian Sokół, Zuzanna Jakubczyk i Daria Deryniowska. Wszyscy uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom wykonania. Liczna konkurencja nie zdeprymowała jednak naszych reprezentantów, których talent został doceniony przez jury: przewodniczącego  pana Adama Opałkę oraz członków panią Małgorzatę Hadław i  panią Katarzynę Gwizdałę. Oceniano nie tylko trafny dobór repertuaru, ale również interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny i sposób prezentacji. Recytacja Zuzanny (wiersz K.K. Baczyńskiego „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...” i Juliana (utwór M.Gajowniczka „Mój czytelniku malutki”) zwróciła szczególną uwagę komisji konkursowej. Zdobyliśmy aż dwa wyróżnienia, co należy uznać za wielki sukces.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Nasi uczniowie biorąc udział w konkursie „Strofy o Ojczyźnie” dali wyraz swojego patriotyzmu,  bo: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

A.Jastrzębska    2018-11-22  


Google
internet splubatowa.pl
"Fraszki" i "Treny" napisał poeta Jan z Czarnobyla.