Zabawy i zajęcia w świetlicy szkolnej
    Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie, mogą spędzać czas przed lekcjami i po nich. Również dba o rozwój dzieci i stwarza im właściwe warunki wychowawcze.

   

 Jej zadaniem jest wspieranie i uzupełnianie pracy szkoły w wielu aspektach. Przede wszystkim – opiekuńczym. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7-16. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, muzycznych, ruchowych, kulinarnych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych. Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne, w czasie których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi. Doskonalą swoje umiejętności manualne oraz rozwijają kreatywność. W świetlicy odbywają się również okolicznościowe imprezy, konkursy i zabawy. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Świetlica szkolna spełnia swoją rolę wychowawczą. Kształtuje odpowiedzialność, samodzielność, dbałość o dobre relacje z rówieśnikami. Prowadzi działania zapobiegające utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, a jednocześnie uczy właściwej postawy wobec dzieci z dysfunkcjami i chorobami somatycznymi.

Beata Najbar

 

Zobacz więcej zdjęć

Beata Najbar    2018-12-15  


Google
internet splubatowa.pl
Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.