Konkurs czytania ze zrozumieniem „Wiem, co czytam”
   Granice języka są granicami mego świata.

Ludwig Wittgenstein   

Czytanie ze zrozumieniem postrzegane jest w dzisiejszym świecie jako jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na aktywny udział w życiu społecznym, sprzyja wychowaniu estetycznemu uczniów i poszerza ich zainteresowania. Zaproponowana przez nas w ubiegłych latach forma rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem uczniów.  Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Wiem, co czytam” i zgromadziła sporą rzeszę uczestników z klas II –III. Uczniowie rozwiązywali testy na podstawie przeczytanego cicho tekstu literackiego. Pierwszy etap nie wyłonił zwycięzców, dlatego konieczna była dogrywka, która rozstrzygnęła ostatecznie o wynikach konkursu. Przedstawiają się one następująco:Klasy II:
I miejsce – Lena Radoń  kl.IIbII miejsce – Oliwia Podlaszczak  kl.IIbIII miejsce – Maja Murdzek kl.II bWyróżnienie – Wiktoria Zając kl.IIbWyróżnienie – Dominika Folcik kl. IIaKlasy III:I miejsce – Jagoda Michalak kl. IIIawyróżnienie – Karol Kuśnierczak kl.IIIa

B.Trygar, M. Kielar    2018-12-19  


Google
internet splubatowa.pl
Było ich tysiące, a nawet setki.