100 LAT WOLNA I NIEPODLEGŁA
    „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.”

Jan Paweł II   

Uroczysta akademia, która odbyła się  09.11.2018 roku w 100.rocznicę odzyskania niepodległości, przypomniała nam ważne chwile dla naszego kraju. Społeczność szkolna wierszem i pieśnią złożyła hołd żołnierzom, którzy wałcząc o niepodległość przelali krew. Na scenie pojawiły się drzewa ,które szumiały o zniewoleniu naszego kraju i o upragnionej wolności. O godzinie 11:11 cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego, włączając się w ten sposób w akcję „Rekord dla Niepodległej”.

 Pamiętając o tym ,że niepodległość to także zasługa pisarzy i poetów ,których utwory dawały nadzieję ,podtrzymywały wiarę w niepodległą Polskę ,by ona nigdy nie umarła, uczniowie  prezentowali wiersze i pieśni patriotyczne .Utwory te krzewiły ducha oraz tożsamość narodową i nie pozwalały ,by wymazano Polskę z serc Polaków.

Patrząc na historię naszej Ojczyzny, która aż sto dwadzieścia trzy lata była w niewoli, popadamy w zadumę. Myślami wracamy do zniewolonych pokoleń rodaków, którzy doświadczyli represji ze strony zaborców. Warto podkreślić, że historia Polski pokazuje nam, iż jesteśmy narodem odważnym i wytrwałym, a  dzięki uporowi i heroicznej walce poprzednich pokoleń niepodległym i wolnym .Naszym zadaniem jest, więc przypominać, że wolność i  niepodległość zostały wywalczone krwią i bohaterstwem Polaków. Pamiętajmy słowa Jana Pawła II,iż: „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

Zobacz więcej zdjęć

A.Jastrzębska    2018-11-09  


Google
internet splubatowa.pl
Było ich tysiące, a nawet setki.