Krople pamięci i patriotyzmu
    W sobotę 30 września br. podczas V zjazdu Lubatowian odbyła się prezentacja Czwartej Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa.

   

Powstała ona z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lubatowej w ramach projektu „Integrujemy się wokół naszej historii”.

Uczniowie, absolwenci, harcerze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej przygotowali dla zaproszonych gości montaż słowno-muzyczny, którym w niezwykle wzruszający sposób uświetnili tę uroczystość. Fabuła scenariusza osnuta została wokół historii wiejskiej rodziny, dlatego mocno współgrała z patriotyzmem, o którym traktuje książka. Udany występ dzieci i młodzieży nagrodzono brawami i słodkim poczęstunkiem.

    Lubatowa jest urokliwą miejscowością, która może się poszczycić bogatą 640-letnią historią, pięknymi tradycjami, obyczajami i kulturą. W czasie wojen Lubatowianie dzielnie walczyli, za co zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych. Dowodem na to jest krzyż znajdujący się przy wjeździe do miejscowości. Wspomnienia Lubatowian to nasza własna historia. Dzieje wsi widziane oczyma ich mieszkańców, nacechowane emocjami, łzami i subiektywnym postrzeganiem. Odkrywajmy karty historii naszej „małej ojczyzny” dla nas samych i przyszłych pokoleń. Z pewnością nasze dzieci będą ciekawe jak wyglądało życie w dawnej Lubatowej i jakich zmian dokonał upływ czasu.

Zobacz więcej zdjęć

Agata Jastrzębska Beata Najbar Ewa Staroń fot. D. Stawarski    2017-09-30  


Google
internet splubatowa.pl
Było ich tysiące, a nawet setki.