Zjazd Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze
   W dniu 4 października 2017 r. uczniowie klas VI oraz III klas Gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym, dyrektorem- J. Staroniem, ks. Proboszczem – R. Królickim, nauczycielami oraz pracownikami obsługi brali udział w zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze.

   

Nasze jasnogórskie spotkanie przeżywaliśmy  pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Punktem centralnym spotkania była uroczysta msza święta odprawiona przed jasnogórskim Szczytem sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Tomasika – duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Na zakończenie Eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej, list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka, poświęcono pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, Ufam Tobie” a także odśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W autokarze uczestnicy pielgrzymki pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza modlili się, śpiewali pieśni pielgrzymkowe oraz rozwiązywali zagadki.


J. Zięba, M. Zając    2017-10-07  


Google
internet splubatowa.pl
Kolumb myślał, że odkrył Indie, a to były Stany Zjednoczone.