Narodowe Czytanie 2017!
    Narodowe czytanie organizowane jest corocznie przez prezydenta RP od 2012 roku. Tegoroczną lekturą było Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejsze dzieło wybitnego dramaturga, poety i malarza Młodej Polski.

   

 Utwór Wyspiańskiego konkurował z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego.

 Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji  i zorganizowała czytanie dramatu 18 września. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum wraz z nauczycielami. Trzeba podkreślić ,że celem akcji była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości  o polszczyznę oraz poczucie wspólnej tożsamości.

Należy zaznaczyć, że dramat powstał na kanwie autentycznego wydarzenia z 1900 roku-wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z Bronowic. Na weselu był także Wyspiański, o którym tak pisał Tadeusz Boy-Żeleński: stał całą noc oparty o futrynę drzwi, patrząc swoimi niesamowitymi oczyma .Obok wrzało weselisko, huczały tańce, raz  po raz dolatywał do jego uszu strzęp rozmowy. I tam ujrzał i usłyszał swoją sztukę.

    Warto dodać, iż na stałe weszły do języka cytaty z utworu, takie jak: „Każden sobie rzepkę skrobie”, „A to Polska właśnie”,  „Cóż tam Panie w polityce?”, „Chłop potęgą jest i basta”. Można pokusić się o stwierdzenie, iż stały się one elementem codziennej komunikacji.

A. Jastrzębska    2017-09-18  


Google
internet splubatowa.pl
"Fraszki" i "Treny" napisał poeta Jan z Czarnobyla.