Uwaga! Uwaga!Tu Pierwszoklasiści
    Informujemy, że dzień 26 października 2017 roku będzie dla nas bardzo uroczysty.

   

 Zostaniemy włączeni do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej przez złożenie uroczystego ślubowania. W związku z tym serdecznie zapraszamy Rodziców, Dyrekcję szkoły, Nauczycieli, Księży, Radę Rodziców i starszych kolegów na Ceremonię Pasowania na ucznia, która rozpocznie się o godz. 900.

Pierwszoklasiści z Wychowawcami    2017-10-26  


Google
internet splubatowa.pl
Kolumb myślał, że odkrył Indie, a to były Stany Zjednoczone.