„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa..."
    „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska   

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania bibliotek w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej otrzymała środki finansowe na zakup książek.

W kwietniu zostały przeprowadzone szkolne wybory książek, na podstawie których dokonaliśmy zakupu. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. W ramach promocji czytelnictwa biblioteka szkolna, początkiem października, zorganizowała wystawę „ Nowości wydawniczych” połączoną z „Dniem głośnego czytania”. Uczestnikami spotkania były dzieci i młodzież  naszej szkoły. Uczniowie zapoznali się z nowościami wydawniczymi ,które trafiły do biblioteki dzięki dotacji .Nowe książki wzbudziły duże zainteresowanie i niebywałe emocje. Wśród gwaru słychać było słowa zachwytu i uznania. Każda klasa wybrała sobie lekturę. Czytały dzieci ,młodzież i dorośli ,bo głośne czytanie stymuluje rozwój ,wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Powinniśmy zachęcać wszystkich do głośnego czytania, bo dziecko, któremu się czyta ,uczy się słuchać, rozwija zdolność koncentracji, chęć poznawania świata oraz zainteresowania. Tak spędzony wspólnie czas procentuje w przyszłości, buduje wzajemne zaufanie i pozwala lepiej się zrozumieć.


 

A. Jastrzębska, M. Kielar    2017-10-04  


Google
internet splubatowa.pl
Było ich tysiące, a nawet setki.