KONKURS MATEMATYCZNY „ MATEMATYCZNY CZAR PAR”
   Zapraszamy wszystkie Szkoły Podstawowe Gminy Iwonicz - Zdrój do udziału w międzygminnym konkursie pn. „Matematyczny Czar Par”. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach : I etap – gminny, II etap – międzygminny. I etap odbędzie się w Szkole Podstawowej w Lubatowej 7 grudnia 2017 o godz. 13.00


   

  Dlaczego „Matematyczny Czar Par”?


 


             Cele konkursu wiążą się ściśle ze sposobem jego przeprowadzania.


Problemy sformułowane w postaci gier i zabaw ukazują matematykę nie jako trudny szkolny przedmiot, ale dziedzinę nauki, która jest obecna w życiu codziennym.


Od początku konkursowi przyświeca hasło „ Matematyka jest wszędzie” tzn., że umiejętności takie jak logiczne myślenie, wnioskowanie, analiza i synteza, które zdobywamy na lekcjach matematyki. ułatwiają nam życie we współczesnym świecie.


 Matematyka bowiem staje się źródłem wspaniałej zabawy, jeżeli przeniesiemy ją na grunt znanych i lubianych przez wszystkich gier i zabaw, a treścią problemów uczynimy autentyczne sytuacje z życia.


         W konkursie tym uczniowie biorą udział parami co powoduje iż uczucie osamotnienia podczas zmagań konkursowych jest całkowicie wyeliminowane. Konkurs kształci umiejętność współpracy, poczucia współodpowiedzialności, komunikacji a także doboru odpowiedniej strategii.                                                                    II                                                       Ustalamy zasady 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych.

 2. Czas trwania konkursu około 2 godzin.

 3. Każdą szkołę reprezentuje jedna para, którą tworzy jeden uczeń z klasy piątej i jeden uczeń z klasy szóstej. Wyjątek stanowią szkoły w których jest więcej niż jeden oddział w klasach piątych i szóstych – szkołę reprezentują dwie pary.

 4. Na pary konkursowe czeka 5 stanowisk ( zegar i kalendarz, krzyżówka, zadania z treścią, tangram i sudoku) sprawdzających wyobraźnię, logiczne myślenie, kojarzenie faktów, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.  

 5. Przy każdym stanowisku obecny jest sędzia.

 6. Sędzia wyjaśnia zasady, ustala liczbę zdobytych punktów i wpisuje ją na kartę punktacji.

 7. Sędzia mierzy czas wykonania zadania (z dokł. do 1 min.) i wpisuje na kartę.

 8. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa „jury” (nauczyciele organizatorzy).

 9. W razie wątpliwości członek jury pomaga ustalić liczbę zdobytych punktów.

 10. Punkty oraz czas wykonania zadań nanosi się na zbiorczą tabelę punktacji.

 11. Biorąc pod uwagę łączną liczbę uzyskanych punktów jury ustala klasyfikację końcową.

 12. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyznanym miejscu lub remisie decyduje czas.

 13. Uczniowie, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymują tytuł laureata gminnego konkursu „Matematyczny Czar Par”.

 14. Para, która zajmie pierwsze miejsce przechodzi do kolejnego etapu-międzygminnego

 15. Wysokość nagród i ich liczba będzie uzależniona od hojności władz samorządowych   i ewentualnych sponsorów.

 16. Organizatorzy odpowiedzialni za przygotowanie zadań zastrzegają sobie wykorzystanie zaczerpniętych z literatury problemów w formie zabawy matematycznej.

 17. Wszelkie wątpliwości rozstrzygają organizatorzy. Organizatorzy: Jolanta Zięba i Grażyna Matusik


 

J. Zięba    2017-11-07  


Google
internet splubatowa.pl
"Fraszki" i "Treny" napisał poeta Jan z Czarnobyla.