Narodowe Święto Niepodległości
    „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.


Jan Paweł II
   

Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości ,które stanowią istotny składnik narodowej tożsamości. Dla upamiętnienia 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież klas siódmych, chór szkolny i soliści przedstawili lekcję historii. Uczniowie, w sposób niezwykle wzruszający i obrazowy, ukazali losy naszej Ojczyzny, która po latach niewoli  odzyskała niepodległość. Główną bohaterką była Polska. Pojawili się także zaborcy, gazeciarze, powstańcy oraz wybitna postać Józefa Piłsudskiego. Uzupełnieniem treści były pieśni i wiersze patriotyczne, które w czasie walki  odgrywały ogromną rolę, podnosiły na duchu i dodawały wiary w zwycięstwo. Dopełnienie całości  stanowiła piękna dekoracja, a także obrazy ilustrujące prezentowane wydarzenia. Reasumując należy podkreślić, że  znajomość dziejów Ojczyzny jest zarówno obowiązkiem jak i wartością, którą wciąż na nowo odkrywamy. Poprzez udział, w takich  uroczystościach  jak Narodowe Święto Niepodległości, kształtujemy świadomość obywatelską, szacunek dla dziedzictwa narodowego i wychowanie w poczuciu patriotyzmu.

Zobacz więcej zdjęć

A. Jastrzębska, A. Kustroń, E. Staroń, fot. D. Stawarski    2017-11-10  


Google
internet splubatowa.pl
Dyrektor szkoły przyjmuje telefon:
- Panie dyrektorze, Jaś Kowalski nie może dzisiaj przyjść do szkoły.
- A kto mówi?
- Mój ojciec.