„Maks pomaga poznawać nam świat”-projekt edukacyjny w klasie 1a
    Od października do grudnia w klasie 1a realizowano projekt czytelniczy w oparciu o serię książek Katarzyny Zychli „Świat Maksa”.

   

Podjęte działania miały na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania. Dzieci zrealizowały wiele ciekawych zadań, które wprowadziły ich w świat książek i zachęciły do odwiedzania biblioteki. Wspólne czytanie książki, wykonanie ciekawych zakładek, ilustracji, lepienie z plasteliny ulubionych bohaterów z książki, wystawy prac pozwoliły zintegrować klasę. Dzieci poznały przygody Maksa, jego świat, przyjaciół, bawiły się razem z nim, rozwiązywały zagadki, słuchały rad bohatera. Pierwsze przeczytane książki zachęciły ich również do wielu pozytywnych działań. Dzieliły się zabawkami, brały udział w akcji „Misie ratownisie”.  Dzięki tej akcji dzieci zostały „przyłapane na czytaniu” w różnych miejscach szkoły.

D. Nycz    2018-01-14  


Google
internet splubatowa.pl
Myszy zagryzły Popiela, jego żonę Popielnicę oraz córkę Popielniczkę.