Akcja „Bezpieczne ferie 2018”
    W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii, Dyrekcja naszej szkoły zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji i strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

   

Zaproszeni goście profesjonalnie, praktycznie i jasno przypomnieli dzieciom i młodzieży podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa na drodze, w czasie zabaw na świeżym powietrzu i w domu. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczne zabawy na śniegu, podczas kuligu, na stoku i lodowisku. Uświadomili uczniom, z jakimi niebezpieczeństwami związane jest bezmyślne korzystanie z „dzikich lodowisk” na zamarzniętych akwenach. Omówili zagadnienia z zakresu zagrożeń pożarowych. Wyjaśnili, czym jest „czad”, jaki ma wpływ na zdrowie ludzkie oraz jakie jest postępowanie w trakcie zatrucia tlenkiem węgla. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe i sposoby niesienia pierwszej pomocy. Przekazane rady na pewno przyczynią się do bezpiecznego i udanego wypoczynku w czasie ferii.

   2018-01-24  


Google
internet splubatowa.pl
"Fraszki" i "Treny" napisał poeta Jan z Czarnobyla.