Pan Jezus pierwszy raz przychodzi do naszego serca
    „Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy i radujmy się w nim”. Takie zaproszenie kierują słowa znanej religijnej piosenki do przeżycia ważnych dla człowieka dni.

   

 Maj, szczególny, radosny, pełen kwiatów i zapachu budzącej się do życia przyrody, miesiąc jakże ważny dla wspólnoty parafialnej i szkolnej. Jest czasem pierwszego spotkania się z Eucharystycznym Jezusem dla dzieci przyjmujących do swojego serca pierwszą komunię świętą. Jest to najpiękniejszy i najradośniejszy w życiu młodego chrześcijanina dzień. I komunia św. staje się ukoronowaniem początkowego okresu katechizacji, w którym dziecko poznaje dobroć, miłość swego Stwórcy, Który, aby móc pozostać z człowiekiem podczas jego ziemskiego życia pozostał z nim pod postacią Chleba, białego opłatka. W parafii pod wezwaniem św. Stanisława B.M. w Lubatowej tym szczególnym dniem dla uczniów naszej szkoły był 3 maja 2018r. W dniu tym, w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Mszy św. 60 dzieci, przygotowanych przez ks. Janusza Zagóla, wikariusza miejscowej Parafii. To pierwsze spotkanie z Jezusem obecnym pod postacią chleba, dzieci otrzymały przez posługę kapłańską swojego proboszcza księdza Ryszarda Królickiego. Podczas homilii ks. podkreślił powagę dnia, ukazał, że jest on początkiem szczególnej nierozerwalnej więzi z Jezusem, Który oddał z miłości ku nam swoje życie na krzyżu. Więzi, którą należy całe życie strzec i pielęgnować.

   2018-05-03  


Google
internet splubatowa.pl
- Jasiu, powiedz mi - pyta ojciec - Co zrobiliście dzisiaj na lekcji matematyki?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika - pada odpowiedź.
- Coś takiego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy go! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...