Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

I. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2017r., a kończą 22 czerwca 2018r.

II. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dzielą sie na dwa okresy:

   I okres   od 04.09.2017r.    do 12.01.2018r.

  II okres   od 15.01.2018r.    do 22.06.2018r.

III. Terminy I okresu:

 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do12.12.2017r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2017r.
 3. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach okresowych do 28.12.2017r. (na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym)
 4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pegagogicznej za I okres - 12.01.2018r.
 5. Termin konferencji plenarnej - 12.02.2018r.

IV. Ferie zimowe trwają od 29.01.2018r. do 11.02.2018r.

V. Terminy II okresu:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.

 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu (na miesiąc przed zakończeniem okresu) do 22.05.2018r.

 3. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach rocznych (na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) do 08.06.2018r.

 4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 18.06.2018r.

 5. Termin konferencji plenarnej 24.08.2018r.

 6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, wręczenie świadectw: 22.06.2018r.

 7. Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 27.08.2018r.

VI. Ferie letnie trwaja od 23.06.2018r. do 31.08.2018r.

VII. Terminy spotkań z rodzicami:

19 września 2017r. (wtorek)

09 listopada 2017r. (czwartek)

17 stycznia 2018r.  (środa)

13 kwietnia 2018r. (piątek)

Kontakt z wychowawcami i nauczycielami; dyżury:

   21-22 grudnia 2017r.                 7 -8 czerwca 2018r.

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

13 października 2017r. (piątek)

02 listopada 2017r. (czwartek)

18, 19, 20 kwietnia 2018r. (środa, czwartek, piątek)

2 maja 2018r. (środa)

8 maja 2018r. (wtorek)

18 czerwca 2018r. (poniedziałek)

 

 

 

Google
internet splubatowa.pl
A do kotletów była sałata, którą mamusia przyprawiła potem.