Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 Kalendarz
obowiązujący w roku szkolnym
2018/2019
 

 

I.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
    3 września 2018 r., a kończą 21 czerwca 2019 r.

 

II.  Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

I półrocze       od 03.09.2018 r.           do 18.01.2019 r.
II półrocze      od 21.01.2019 r.           do 21.06.2019 r.

 

III.  Terminy I półrocza:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2018 r.
Termin półrocznego zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej
18 stycznia 2019 r.
Termin konferencji plenarnej - 30 stycznia 2019 r.

 

IV.   Ferie zimowe trwają od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.

 

V.    Terminy II półrocza:

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
Egzaminy gimnazjalne w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
Egzaminy ósmoklasisty w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny
17 czerwca 2019 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannym zachowaniu (na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym) - do 17 maja 2019 r.
Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach rocznych (na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym) - do 3 czerwca 2019 r.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 21 czerwca 2019 r.
Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 26 sierpnia 2019 r.
Konferencja plenarna - 26 sierpnia 2019 r.  

 

VI.     Ferie letnie - trwają od 22 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

VII. Terminy spotkań z rodzicami: 

17 września 2018 r. (poniedziałek)
20 listopada 2018 r. (wtorek)
23 stycznia 2019 r. (środa)
5 kwietnia 2019 r. (piątek) 

 

Kontakt z wychowawcami i nauczycielami: dyżury (od 15.30 do 17.30):  

26.10.2018 r. (piątek), 19.12.2018 r. (środa), 19.03.2019 r. (wtorek), 15.05.2019 r. (środa), 3.06.2019 r. (poniedziałek) 

 

VIII. Dni ustawowo wolne:  

1 listopada 2018 r. (czwartek)
1 stycznia 2019 r. (wtorek)
1 maja 2019 r. (środa)
3 maja 2019 r. (piątek)
20 czerwca 2019 r. (czwartek) 

 

 

IX. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018 r. (piątek)
21 grudnia 2018 r. (piątek) [zajęcia opiekuńcze, jasełka, wigilie klasowe]
30 stycznia 2019 r. (środa)
12 kwietnia 2019 r. (piątek)
17 kwietnia 2019 r. (środa)
2 maja 2019 r. (czwartek)
8 maja 2019 r. (środa)
17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Google
internet splubatowa.pl
Było ich tysiące, a nawet setki.