OFERTY PRACY

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w Lubatowej, Lubatowa 284, 38-440 Iwonicz-Zdrój: 

1.   Nauczyciel wychowania przedszkolnego: 

- 3 osoby, pełny wymiar czasu pracy (23/23 et.)
- 1 osoba (23/25 etatu)
- 1 osoba (15/23 etatu)

Oferta pracy powinna zawierać:

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
- dane kontaktowe składającego podanie w szczególności nr telefonu. 

wzór oświadczeń.pdf


2.   Pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej: 

- pełny wymiar czasu pracy

Oferta pracy powinna zawierać:

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacjach
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
- dane kontaktowe składającego podanie w szczególności nr. telefonu.

wzór oświadczeń.pdf

3.   Woźna w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej: 

- pełny wymiar czasu pracy

Oferta pracy powinna zawierać:

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacjach
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
-
dane kontaktowe składającego podanie w szczególności nr. telefonu.

wzór oświadczeń.pdf


Wzory oświadczeń dostępne są również w sekretariacie szkoły.


Oferty należy składać w terminie  od  01.08.2019 r.  do 06.08.2019 r.,  do godz. 1500.

Za datę wpływu uznaje się dzień złożenia wymaganych dokumentów w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej nr 284.

Podania, które wpłyną po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu i w celu ochrony zawartych w nich danych osobowych zostaną niezwłocznie zniszczone.

Weryfikacja złożonych podań o pracę nastąpi do dnia 16.08.2019 r.

Osoby, których podanie o pracę zostały uwzględnione zostaną poinformowane o terminie i miejscu spotkania celem omówienia warunków pracy i płacy.

Google
internet splubatowa.pl
A do kotletów była sałata, którą mamusia przyprawiła potem.