REKRUTACJA
2018/2019

w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Lubatowej

1.    Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są w sekretariacie szkoły, w terminie:
od 19 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r.

 

2.    Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są w sekretariacie szkoły, w terminie: od 1 marca 2018 r.
do 23 marca 2018 r.

 

3.    Wnioski o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są w sekretariacie szkoły, w terminie:
od 1 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Zgłoszenie dziecka do klasy I.

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy I.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy IV oddziału sportowego.

 

Wnioski oraz zgłoszenie dostępne są również
w sekretariacie szkoły.

 

 

 

KOMUNIKAT NR 3/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

z dnia 21 lutego 2018 r.

 

W sprawie:   informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w oddziale sportowym, w roku szkolnym 2018/2019

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), jako dyrektor szkoły ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi, podaję do wiadomości:

W roku szkolnym 2018/2019, w klasie IV oddziału sportowego
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej,

sport, w którym odbywa się (rozpoczyna się) szkolenie sportowe to:
narciarstwo biegowe oraz piłka nożna.

Google
internet splubatowa.pl
Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.