Dokumenty

 Dokumenty organizujące pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

Statut Szkoły

Plan pracy dydaktycznej

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy opiekuńczej

Koncepcja pracy szkoły na lata 2012/2017

Polityka bezpieczeństwa internetowego

Program Wychowawczo-Profilatyczny

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Szkolny System Interwencji

Zadania w zakresie pracy wychowawczej

Zadania w zakresie pracy dydaktycznej

Harmonogram akademii i konkursów


 

 

 

Wymagania dla uczniów z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Szkoła podstawowa

 

Oddziały przedszkolne:

wymagania dla odziału pięciolatków

wymagania dla oddziału sześciolatków

wymaganiadla odziałów przedszkolnych z j.angielskiego

Nauczanie początkowe:

wymagania dla klasy 1

wymagania dla klasy 2

wymagania dla klasy 3

Język polski:

wymagania z j.polskiego dla klas 4

plan wynikowy dla klasy 4

wymagania z j.polskiego dla klas 4 - 8

wymagania z  j.polskiego dla klasy 5

wymagania z j.polskiego dla klasy 6

Matematyka:

wymagania z matematyki dla klasy 4  

wymagania z matematyki dla klasy 5

wymagania z matematyki dla klasy 6

wymagania z matematyki dla klasy 7

wymagania z matematyki dla klasy 8

Historia:

wymagania z historii dla klas 4 -7

wymagania z historii dla klasy 8

Geografia:

 

wymagania z geografii dla klasy 5

wymagania z geografii dla klasy 7

wymagania z geografii dla klasy 8

Fizyka:

wymagania z fizyki dla klasy 7

wymagania z fizyki dla klasy 8

Chemia:

wymagania z chemi dla klasy 7

wymagania z chemi dla klasy 8

Biologia:

wymagania z biologi dla klasy 7

Katecheza:

wymagania z religii dla odziałów przedszkolnych

wymagania z religii dla klasy 1

wymagania z religii dla klasy 2

wymagania z religii dla klasy 3

wymagania z religii dla klasy 4

wymagania z religii dla klasy 5

wymagania z religii dla klasy 6

wymagania z religii dla klasy 7

Język angielski:

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 1

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 2

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 3

wymagania z j. angielskie dla  klasy 4

wymagania z j. angielskiego dla klasy 5

wymagania z j. angielskiego dla klasy 6

wymagania z j. angielskiego dla klasy 7


Przyroda:

wymagania z przyrody dla klasy 4

wymagania z przyrody dla klasy 5

wymagania z przyrody dla klasy 6

Muzyka:

wymagania z muzyki 

wymagania z muzyki dla klasy 7

Plastyka:

wymagania z plastyki

wymagania z plastyki dla klasy 7

Zajęcia techniczne:

wymagania z zajęć technicznych dla klas 4 - 6

Zajęcia techniczne:

wymagania z EDB-klasa 8


Informatyka:

wymagania z informatyki dla klasy 4

wymagania z informatyki dla klasy 7

 

Zajęcia komputerowe, informatyka:

wymagania z zajęć komputerowcych dla klasy 2

wymagania z zajęć komputerowcych dla klasy 3

wymagania z zajęć komputerowych  i informatyki dla klas 4 - 6

wymagania  z zajęć komputerowych i informatyki dla klas 4 - 6   (uczniowie z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi) 

Wychowanie fizyczne:

wymagania z w-f dla klas 4 - 6

wymagania z w-f

 

Wiedza o społeczeństwie:

wymagania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8


Oddziały gimnazjalne

Język polski:

wymagania j.polskiego dla klasy -część I

wymagania j.polskiego dla klasy -część II

Język angielski:
wymagania z j. angielskiego dla  klasy 3

Język angielski:
wymagania z j. niemieckiego

Geografia:

wymagania z geografii dla klasy 3

Matematyka:

wymagania z matematyki dla klasy 3

Biologia:

wymagania z biologi dla klasy 2

wymagania z biologi dla klasy 3

Chemia:

wymagania z chemi dla klasy 3

Fizyka:


wymagania z fizyki dla klasy 3

Historia:

wymagania z historii dla klay 2

wymagania z historii dla klay 3

Informatyka:

wymagania z informatyki dla klay 2

Muzyka:

wymagania z muzyki dla odziałów gimnazjalnych


Wychowanie fizyczne:

wymagania z w-f dla klas 2-3

Katecheza:

wymagania z religii dla klasy 2

wymagania z religii dla klasy 3

Zajęcia techniczne:

wymagania z zajęć technicznych dla klasy 2

wymagania z zajęć technicznych dla klasy 3, część 1

wymagania z zajęć technicznych dla klasy 3, część 2


Zajęcia artystyczne

wymagania z zajęć artystycznych dla klasy 3

Edukacja dla bezpieczeństwa:

wymagania z edukacji dla bezpieczeństwa dla klas 2 i 3 

Wiedza o społeczeństwie:

wymagania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 3

 

Google
internet splubatowa.pl
Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.