Dokumenty

 Dokumenty organizujące pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Statut Szkoły

Plan pracy dydaktycznej

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy opiekuńczej

Koncepcja pracy szkoły na lata 2012/2017

Polityka bezpieczeństwa internetowego

Program Wychowawczo-Profilatyczny

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

Szkolny System Interwencji

Zadania w zakresie działalności opiekuńczej

Zadania w zakresie pracy wychowawczej

Zadania w zakresie pracy dydaktycznej

Harmonogram akademii i konkursów


 

 

 

Wymagania dla uczniów z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Szkoła podstawowa

 

Oddziały przedszkolne:

wymagania dla odziału pięciolatków

wymagania dla oddziału sześciolatków

wymaganiadla odziałów przedszkolnych z j.angielskiego

Nauczanie początkowe:

wymagania dla klasy 1

wymagania dla klasy 2

wymagania dla klasy 3

Język polski:

wymagania z j.polskiego dla klas 4 - 8

wymagania z  j.polskiego dla klasy 5

wymagania z j.polskiego dla klasy 6

Matematyka:

wymagania z matematyki dla klasy 4  

wymagania z matematyki dla klasy 5

wymagania z matematyki dla klasy 6

wymagania z matematyki dla klasy 7

Historia:

wymagania z historii dla klas 4 -7

Geografia:

wymagania z geografii dla klasy 7

Fizyka:

wymagania z fizyki dla klasy 7

Chemia:

wymagania z chemi dla klasy 7

Biologia:

wymagania z biologi dla klasy 7

Katecheza:

wymagania z religii dla odziałów przedszkolnych

wymagania z religii dla klasy 1

wymagania z religii dla klasy 2

wymagania z religii dla klasy 3

wymagania z religii dla klasy 4

wymagania z religii dla klasy 5

wymagania z religii dla klasy 6

wymagania z religii dla klasy 7

Język angielski:

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 1

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 2

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 3

wymagania z j. angielskie dla  klasy 4

wymagania z j. angielskiego dla klasy 5

wymagania z j. angielskiego dla klasy 6

wymagania z j. angielskiego dla klasy 7


Przyroda:

wymagania z przyrody dla klasy 4

wymagania z przyrody dla klasy 5

wymagania z przyrody dla klasy 6

Muzyka:

wymagania z muzyki 

wymagania z muzyki dla klasy 7

Plastyka:

wymagania z plastyki

wymagania z plastyki dla klasy 7

Zajęcia techniczne:

wymagania z zajęć technicznych dla klas 4 - 6


Informatyka:

wymagania z informatyki dla klasy 4

wymagania z informatyki dla klasy 7

 

Zajęcia komputerowe, informatyka:

wymagania z zajęć komputerowcych dla klasy 2

wymagania z zajęć komputerowcych dla klasy 3

wymagania z zajęć komputerowych  i informatyki dla klas 4 - 6

wymagania  z zajęć komputerowych i informatyki dla klas 4 - 6   (uczniowie z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi) 


Wychowanie fizyczne:

wymagania z w-f dla klas 4 - 6

wymagania z w-f


Oddziały gimnazjalne

Język polski:

wymagania z j.polskiego dla klasy 2-część I

wymagania z j.polskiego dla klasy 2-część II

wymagania j.polskiego dla klasy -część I

wymagania j.polskiego dla klasy -część II

Język angielski:

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 2

wymagania z j. angielskiego dla  klasy 3

Geografia:

wymagania z geografii dla klasy 2

wymagania z geografii dla klasy 3

Matematyka:

wymagania z matematyki dla klasy 2

wymagania z matematyki dla klasy 3

Biologia:

wymagania z biologi dla klasy 2

wymagania z biologi dla klasy 3

Chemia:

wymagania z chemi dla klasy 2

wymagania z chemi dla klasy 3

Fizyka:

wymagania z fizyki dla klasy 2

wymagania z fizyki dla klasy 3

Historia:

wymagania z historii dla klay 2

wymagania z historii dla klay 3

Informatyka:

wymagania z informatyki dla klay 2

Muzyka:

wymagania z muzyki dla odziałów gimnazjalnych


Wychowanie fizyczne:

wymagania z w-f dla klas 2-3

Katecheza:

wymagania z religii dla klasy 2

wymagania z religii dla klasy 3

Zajęcia techniczne:

wymagania z zajęć technicznych dla klasy 2

wymagania z zajęć technicznych dla klasy 3, część 1

wymagania z zajęć technicznych dla klasy 3, część 2


Zajęcia artystyczne

wymagania z zajęć artystycznych dla klasy 3

 

Google
internet splubatowa.pl
Maciek wypędzony przez Ślimaka, zamarzł w lesie i bardzo tego żałował.